संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा

संस्थेच्या सभागृहात सोमवार दि. ३० सप्टेंबर,२०१३ रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. सुमारे ५० सभासदांनी सभेला सहभाग व सहकार्य दिले. संस्थेच्या कामकाजाबद्दल सभासदांनी आणि विश्वस्तांनी समाधान व्यक्त केले. अध्यक्ष. मुख्य विश्वस्त श्री. श्रीकांत कारुळकर तसेच जेष्ठ विश्वस्त श्री वसंतराव जोशी हेही उपस्थित होते. श्री सुरेश उपाध्ये, आणि कार्यवाह श्री किशोर साठे यांनी सभासदांच्या अनेक प्रश्नांचे समाधानपूर्वक निरसन केले. संस्थेच्या ७५ व्या वर्षी वर्धापन वर्षात करावयाच्या अनेक आगामी योजनांवर सभासदांनी सूचना केल्या त्या सर्व चर्चा होवून विचाराधीन ठेवण्यात आल्या. शेवटी पसायदानाने या सभेची सांगता झाली.

Leave a Reply