माजी विद्यार्थी कीर्तन महोत्सव

यावर्षी फेब्रु. १८ ते २८ दरम्यान संस्थेच्या माजी विद्यार्थी समूहाने एक कीर्तन महोत्सव सदर करण्याचे योजिले आहे. ११ दिवस होत असलेल्या या समारोहात अनेक जुन्या जाणत्या व नामवंत अश्या कीर्तनकारांची कीर्तने ऐकावयास मिळतील. कार्यक्रमाचे संयोजन पूर्ण झाल्याने आता अनेक माजी विद्यार्थी कीर्तनकार पुढील वर्षाच्या प्रतीक्षा यादीवर ठेवावे लागले असे संयोजकांकडून सांगण्यात आले आहे. कीर्तनप्रेमी आणि कीर्तनकारांचा वाढता उत्स्फूर्त प्रतिसाद हे या उपक्रमाचे वैशिष्ठय आहे. नियोजित कार्यक्रमास आमच्या अनेकोत्तम शुभेच्छा.

Leave a Reply